Mail

Field-weighted Factorization Machines for Click-Through Rate Prediction in Display Advertising

 • Junwei Pan
 • ,
 • Jian Xu
 • ,
 • Alfonso L. Ruiz
 • ,
 • Wenliang Zhao
 • ,
 • Shengjun Pan
 • ,
 • Yu Sun
 • ,
 • Quan Lu

Pages